امروز چهارشنبه 02 مرداد 1398
file.cloob24.com
0

بخش اول: حقوق پايه فوق العاده کارگران

مقدمه

اهداف و مزاياي سيستم

خلاصه

روش عمليات

انتقال اطلاعات

ضمايم (حقوق پايه)

فوق العاده بدی آب و هوا

فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي

فوق العاده مامور پرداخت دستمزد کارگران

فوق العاده نوبتکاري صبح و عصر

فوق العاده اضافه کاري

مقررات مربوط به مرخصي کارکنان

بخش – وام ها

مزایای وامها

تبادل اطلاعات

بخش – استخدام

بخش دوم

خالص حقوق

اطلاعات پایه ی سیستم حقوق

نحوه محاسبه بازنشستگی وبیمه

نحوه محاسبه پس انداز

ماليات بر درآمد

نحوه محاسبه مالیات بردرآمدحقوق

محاسبه خالص حقوق

اجزا صورت حساب حقوق

گزارش صورت ماليات بر درآمد حقوق کارکنان

حسابداري حقوق

اهداف و مزایا

عمليات حسابداري

بخش سوم: محاسبات دستمزد کارگران

نحوه تهيه برگ حضور غياب و ارسال به واحد ها

افزايش يا کاهش دستمزد کارگران

کارگراني که برگ حضور غياب آنها به سيستم وارد نمي شود

بخش چهارم: تعديلات ايام دستمزد کاگران

نحوه تکميل برگ تعديلات ايام دستمزد

بيماري کارگران

محاسبه غرامت دستمزد ايام مرخصي

بخش پنجم: مرخصي کارگران

نحوه محاسبه دستمزد ايام مرخصي

بخش ششم: باز خريد مرخصي

محاسبه باز خريد مرخصي

بخش هفتم: فوق العاده ها

کليات

بخش هشتم: جدوا انواع فوق العاده هاي نوبتکاري

جدول

بخش نهم: فوق العاده مسکن

نحوه محاسبه

بخش دهم: فوق العاده ترميم درآمد

توضيحات

بخش يازدهم: فوق العاده عائله مندي

توضيحات

بخش دوازدهم: ماليات

توضيحات

نواحي محروم و دور افتاده در کشور

بخش سيزدهم: حق بيمه تامين اجتماعي

توضيحات

گروه بندي کارگران – محاسبه دستمزد حالات ويژه

عمليات سيستم دستمزد کارگران

اصلاح اشتباهات ويرايش

بخش چهاردهم: ويرايش مقابله اي

توضيحات

بخش پانزدهم: بودجه

توضيحات

اصول بودجه

ساختار و چگونگي تشکيل شماره حسابها

بخش شانزدهم: چگونگي رمز واحد / شرکت

بخش جدول انواع حسابهاي هزينه هاي جاري

شرح انواع حسابهاي هزينه هاي جاري

دستور کارهاي تعميراتي

بخش هفدهم: فرم ها و اسناد

توضيحات

حسابداري مالي

بخش هجدهم: انواع حسابها و انواع تايپها

توضيحات

بخش نوزدهم: گزارشهاي پيمانکاران

توضيحات

انواع گزارشهاي پيمانکاران

بخش بيستم: حسابداري

توضيحات

نتيجه گيري و پيشنهاد

منبع ندارد

قیمت: 7000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه