امروز شنبه 03 اسفند 1398
file.cloob24.com
0

نازل افشانک

Energy Sources For Nozzle Classification

انواع نازل ها

طبقه بندي نازلها بر اساس نوعانرژيوارده

نازلهاي با انرژي هيدروليک Hydraulic energy nozzles

عواملي که در کيفيت و کميت قطرات توليد شده مؤثرند

اجزاي تشکيل دهده نازل هيدروليک

نازل هاي اصابتي

نازل هاي بادبزني

زاويه پاششودبي نازل

نازل زرد 8002 پلاستيکي

اجزائ نازل زرد 8002

زاويه پاشش نازل زرد 8002

ارتفاع پاشش در دوباره مپو شاني

نارل زرد 8002

کاربرد نازل زرد8002

نازل آبي 11003پلاستيکي

اجزائ نازل آبي 11003

زاويه پاشش در نازل آبي 11003

ارتفاع پاشش در دو همپوشاني در نازل آبي 11003

ارتفاع پاشش در سه همپوشاني در نازل آبي 11003

کاربرد نازل آبي 11003

نازل11004استيل

اجزائ نازل 11004استيل

زاويه پاشش نازل 11004استيل

ارتفاع پاشش در دوباره مپو شاني در نازل 11004استيل

نازل هاي مخروطي

نازل هاي فواره اي

نازل هاي توليد کننده کف

نازل هاي سوزني

نازلهاي با انرژي چرخشي Centrifugal energy nozzles

تشکيل قطرات در نازلچرخشي

نازلهاي با انرژي جنبشي Kinetic energy nozzles

نازلهاي با انرژي حرارتي ‏Thermal energy nozzles

تنظيم ميزان دبي نازلها

فرسايش نازلها

منابع

قیمت: 7500 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com