امروز شنبه 29 مهر 1396      صفحه اصلي | درباره ما | درخواست ثبت فیدخوان | گزارش تخلف مطلب | تبليغات | تماس با ما


file.cloob24.com     

بهبود پایداری سیستم های قدرت و طراحی پایدار کننده های مقاوم

0
تعداد صفحات : 151 صفحه

موضوع این پروژه بهبود پایداری سیستم های قدرت و طراحی پایدار کننده های مقاوم میباشد، به قسمی که پایداری سیستم های قدرت در محدوده وسیعی از تغییر پارامترهای شبکه و تغییر شرایط نقطه کار تضمین شود.کنترل سیستم های قدرت از قبیل ولتاژ، فرکانس، توان و … اهدافی است که در پایداری سیستم های قدرت دنبال آن می باشیم. بر این اساس در پروژه حاضر ابتدا به مطالعه اثر تغییر پارامترهای بر پایداری سیستم های قدرت تک ماشینه و چند ماشینه پرداخته می شود. سپس دو روش طراحی کنترل کننده های مقاوم تشریح شده، و در مسئله مورد مطالعه به کار گرفته می شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسی این روش ها، یک روش جدید برای طراحی پایدار کننده های مقارم یا PSS ارائه می شود. در این روش مسئله طراحی پایدار کننده مقاوم به مسئله پایدار کردن مجموعه ای از مدلهای سیستم در نقاط کار مختلف تبدیل می شود. این مسئله نیز به یک مسئله استاندارد بهینه سازی تبدیل شده و با استفاده از روش های برنامه ریزی غیر خطی حل می گردد. سرانجام کارایی روش فوق در طراحی پایدار کننده های مقاوم برای یک سیستم قدرت چند ماشینه در دو مسئله مختلف (اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها) تحقیق شده و برتری آن بر روش کلاسیک به اثبات می رسد.

شرح مختصر پروژه بهبود پایداری سیستم های قدرت و طراحی پایدار کننده های مقاوم

در فصل اول به بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه طراحی پایدار کننده های مقاوم سیستم های قدرت اختصاص داده شده است.در فصل دوم نخست به بیان مفاهیم اساسی در پایداری دینامیکی، و تشریح پدیده نوسانات با فرکانس کم در سیستم های قدرت پرداخته می شود. مدلسازی سیستم تک ماشینه به منظور مطالعه پدیده نوسانات با فرکانس کم، و روش طراحی PSS به کمک این مدل در قسمت های بعدی این فصل صورت می گیرد. در بخش آخر فصل نیز مدلسازی سیستم های قدرت چند ماشینه و نکات مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل سوم ابتدا صورت مسئله کنترل مقاوم به طور کامل تشریح می شود. سپس به تاریخچه کنترل مقاوم و سیر پیشرفت برخی از شاخه ای آن پرداخته می شود. در پایان فصل طی دو بخش جداگانه به توضیح روش های – Pick Nevanlinna و Kharitonov که در ادامه مورد استفاده قرار می گیرند، می پردازیم.طراحی کنترل کننده مقاوم با استفاده از روش – Pick Kharitonov برای سیستم قدرت تک ماشینه و نقد و بررسی یک مقاله در این زمینه در ابتدای فصل چهارم (بخش (۴-۲)) صورت می گیرد. در بخش (۴-۳) پس از بدست آوردن معادلات فضای حالت برای سیستم های قدرت چند ماشینه، به بررسی پایداری دینامیکی یک سیستم سه ماشینه در نقاط کار مختلف و طراحی PSS در یک نقطه کار ناپایدار می پردازیم. در بخش (۴-۴) اثر تغییر پارامترها بر پایداری این سیستم مطالعه شده و روش Kharitonov جهت طراحی پایدار کننده های مقاوم مورد استفاده قرار می گیرد. در بخش (۴-۵) بهارائه یک روش جدید که با الهام از روش Kharitonov شکل گرفته است، می پردازیم. سپس این روش به منظور طراحی یک کنترل کننده مقاوم که در محدوده وسیعی از تغییر شرایط نقطه کار پایداری سیستم را تضمین می کند، به کار گرفته می شود.

در فصل پنجم ابتدا روش فوق در حل مسئله تداخل PSS ها مورد استفاده قرار می گیرد. سپس به طراحی کنترل کننده های فیدبک حالت بهینه بر اساس مجموعه ای از مدلهای سیستم، و پاره ای نکات در این زمینه می پردازیم.فصل ششم نیز به یک جمع بندی کلی از پایان نامه و بیان نتایج اختصاص داده شده است.

مقدمه

چکیده

فصل اول: مقدمه ای بر پایداری سیستم های قدرت

پیشگفتار

رئوس مطالب

تاریخچه

فصل دوم: پایداری دینامیکی سیستم های قدرت

پایداری دینامیکی سیستم های قدرت

نوسانات با فرکانس کم در سیستم های قدرت

مدلسازی سیستمهای قدرت تک ماشینه

مدل ماشین سنکرون

معادله مکانیکی (نوسان)

طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS)

مراحل طراحی PSS

مدلسازی سیستم قدرت چند ماشینه

کنترل مقاوم

مسئله کنترل مقاوم

مدل سیستم

عدم قطعیت در مدلسازی

تاریخچه کنترل مقاوم

سیر پیشرفت تئوری

معرفی شاخه های کنترل مقاوم

طراحی کنترل کننده های مقاوم برای خانواده ای از توابع انتقال

بیان صورت مسئله

تعاریف و مقدمات

تئوری Nevanlinna – Pick

‌‌‌تبدیل مسئله پایدارپذیری مقاوم به‌یک مسئله Nevanlinna–Pick

طراحی کنترل کننده

پایدار سازی مقاوم سیستم های بازه ای

مقدمه و تعاریف لازم

پایداری مقاوم سیستم های بازه ای

طراحی پایدار کننده های مقاوم مرتبه بالا

فصل سوم: کنترل مقاوم

طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت

طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick

مدل سیستم

طرح یک مثال

طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick

بررسی نتایج

نقدی بر مقاله

بررسی پایداری دینامیکی یک سیستم قدرت چند ماشینه

مدل فضای حالت سیستم های قدرت چند ماشینه

مشخصات یک سیستم چند ماشینه

طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت

پاسخ سیستم به ورودی پله

طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه

اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی

مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای

پایدارسازی مجموعه‌ای ازتوابع انتقال به کمک تکنیک‌های‌بهینه سازی

استفاده از روش Kharitonov در پایدار سازی مقاوم

استفاده از یک شرط کافی در پایدار سازی مقاوم

طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم قدرت چندماشینه

جمع بندی مطالب

طراحی پایدار کننده های‌مقاوم بر اساس مجموعه‌ای از نقاط کار

مقایسه عملکرد PSS کلاسیک با کنترل کننده های جدید

نتیجه گیری

فصل چهارم: طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت

استفاده از روش طراحی جدید در حل چند مسئله

طراحی PSS‌های مقاوم به منظور هماهنگ سازی PSS ها

تداخل PSS‌ ها

بررسی مسئله تداخل PSS‌ها در یک سیستم قدرت سه ماشینه

استفاده از روش طراحی بر اساس چند نقطه کار در هماهنگ سازی PSS ‌ها

طراحی کنترل کننده های بهینه (فیدبک حالت) قابل اطمینان برای سیستم قدرت

طراحی کننده فیدبک حالت بهینه

کاربرد کنترل بهینه در پایدار سازی سیستم های قدرت چند ماشینه

طراحی کنترل بهینه بر اساس مجموعه‌ای از مدلهای سیستم

پاسخ سیستم به ورودی پله

فصل پنجم: استفاده از روش طراحی جدید در حل چند مسئله

بیان نتایج

مراجع


قیمت : 9000 تومان - خرید

ارسال دیدگاه
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
تمام محتوای این سایت گردآوری شده سیستم فیدخوان سایت می باشد و هیچ مسئولیتی در قبال نوشته های آن متوجه سایت نمی باشد.
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای گردآورنده آن محفوظ می باشد.