امروز سه شنبه 28 اسفند 1397
file.cloob24.com
0

چكيده

فصل اول: كليات تحقيق

مقدمه

بيان مساله

اهميت و ضرورت تحقيق

هدف تحقيق

فرضيه تحقيق

فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق

تاثير سه رنگ اصلي در زندگي

توصيف رنگهاي اصلي

رعايت اعتدال

نقش رنگها در بهبود بخشيدن به زندگي

سبز ليمويي

سبز كله اردكي

بنفش

نارنجي پررنگ

سياه

رنگ قرمز

تاثيرات رنگها بر شخصيت كودكان

واكنش عمومي نسبت به رنگ

صورتي

زرد

آبي

قهوه اي

تحقيقات پروفسورلوشر در مورد تاثير رنگها بر شخصيت

تاثير باور نكردني رنگ ها بر آرامش انسان

مسئله عزت نفس

خود پنداره

طرحواره هاي خود

خودهاي ممكن

ناهمخواني شناختي

نظريه ادارك خويشتن

هويت

نقش ها

اتكا به تجربه خويش

رويكردي منحصر به فرد به مشاوره 0

خودو گرايش به سمت شكوفايي

شرايط ارزش

ناهمخواني

آزمون هاي روان شناختي

پژوهش در نظريه راجرز

پژوهش در نظريه راجرز

ارزيابي درمان فرد مدار

رشد خود در كودكي

توجه مثبت

سوال هايي در مورد ماهيت انسان

درمان فرد مدار

گروهاي رويارويي

تحقيقات انجام شده

تحقيقات انجام شده

فصل سوم: روش تحقيق

جامعه آماري

روش نمونه گيري

روش آماري مربوط به فرضيه ها

فصل چهارم: يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها

جدول

يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها

جدول

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

بحث و نتيجه گيري

پيشنهادات

محدوديت ها

منابع و ماخذ

پرسشنامه عزت نفس

قیمت: 7700 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال نظر