امروز پنجشنبه 27 تیر 1398
file.cloob24.com
0

پيش گفتار

حضور مسجد در بازار تهران

درآمد

سيرگسترش مسجد در بازار تهران

تنوع مساجد

تعدّد مساجد

پراکندگي مساجد

نمود مسجد در بازار

مساجد عمده بازار

مسجد جامع

مسجد شاه(امام خميني)

نگاهي به تفاوت هاي بصري مساجد جامع و امام

ديگر ويژگي هاي مساجد

و سخن آخر

مسجد جامع تهران يا جامع عتيق

مقدمه

ساختار و تاريخچة مسجد

جلوه هاي معماري و کتيبه ها

موقوفات مسجد

ائمة جماعت و وعاظ مسجد

مسجد جامع تهران و حوادث تاريخي

امور فرهنگي- علمي مسجد جامع

گنجينة قرآن کريم

کتابخانة قرآني مسجد جامع چهل ستون

مساجد تاريخي

مسجد شاه (امام خميني)تهران

مقدمه

پيشينة تاريخي مسجد

اوضاع سياسي- اجتماعي و مذهبي عصر قاجار

ساختار مسجد

کتيبه هاي معماري

توصيف سياحان از مسجد شاه

وقفنامه و موقوفات

امامان جمعه و جماعت، وعاظ و مدرسان مسجد

کتابخانة مسجد

مسجد شاه و رويدادهاي تاريخي

وضعيت مسجد امام خميني پس از پيروزي انقلاب اسلامي

مسجد و مدرسة عالي سپهسالاري(شهيد مطهري)

مقدمه

تاريخ ساخت و چگونگي بنا

شرح حال واقف

عصر سپهسالار و اقدامات او قبل از تأسيس مسجد و مدرسه

وقفنامه هاي مسجد

موقوفات طبق وقفنامه

ساختار مسجد و مدرسه

مهندس ناظر،طراح و معمار

خصوصيات معماري و توصيف جغرافيايي

مرافق موجود

هنرهاي تزييني

توليت و متصديان امور مسجد

نايب متوليان

ائمة جماعات

وعاظ مسجد

کتابخانه

تأسيس و توصيف کتابخانه

تعداد کتابهاي موجود در اين کتابخانه

وقف کنندگان و اهدا کنندگان کتاب به اين کتابخانه

مديران کتابخانه

تغييرو تحولات صورت يافته در کتابخانه در طول زمان

آموزش در مسجد و مدرسة عالي شهيد مطهري

مدرسان مدرسه

مرحوم مدرس اولين مؤسس برنامة رسمي مدرسه

دگرگونيهاي مسجد و مدرسه از آغاز تا کنون

منابع و مأخذ

قیمت: 8500 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه