امروز دوشنبه 27 آبان 1398
file.cloob24.com
0

فصل اول: کليات تحقيق

مقدمه

بيان مسئله

سوالات تحقيق

بيان فرضيه

اهداف تحقيق

تعاريف عملياتي

ضرورت و اهميت تحقيق

فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق

ارزشيابي شخصيت کودکان بر اساس ازمونهاي ترسيمي

عقب ماندگي ذهني،معنا و مفهوم عقب ماندگي ذهني

تعريف روان شناختي عقب ماندگي ذهني

توزيع فراواني عقب مانده ذهني

نقاشي هاي فرانکني

سوابق تاريخي و تدوين

نظام نمره گذاري جديد و گسترش يافته

فرضيه هاي تصوير ذهني از بدن

نقاشي سالم

تفسير ساختار و شکل

نقصيه عصب شناختي

آزمون خانه- درخت- آدم

آسيب شناسي عضوي مغز و آزمون بندر گشتالت

معرفي آزمون

فرايند هاي موثر در بازنگاري طرح ها

ادراک بصري

آزمون ديداري- حرکتي بندر گشتالت

خطاهاي ترسيم

ارتباط دست نويسي با حس حرکت در دانش آموزان کم توان ذهني

روش: جامعه نمونه و روش نمونه گيري

ابزارمتن دست نويسي

روايي

روش اجرا

بحث و نتيجه گيري

رابطه يکپارچه بينايي- حرکتي با دست نويسي در دانش آموزان کم توان ذهني

يافته ها

فصل سوم: روش تحقيق

جامعه آماري در روش جمع آوري اطلاعات

ابزار تخقيق

طرح تحقيق

فصل چهارم: يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها

معرفي مورد و کيسهاي تحقيق

ارزيابي رفتاري آزمودني

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

بحث و نتيجه گيري

پيشنهادات

محدوديت ها

منابع

قیمت: 10000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه