امروز شنبه 16 فروردین 1399
file.cloob24.com
0

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف کلی تحقیق

اهداف جزئی

فرضیه های تحقیق

واژه ها و متغیرهای تحقیق

تعاریف عملیاتی و نظری

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

پیشینه نظری – رضایت زناشویی

ناخشنودی و طلاق در خانواده و علل آن

دوازده باور و انتظار مخرب

تاریخچه هوش هیجانی

ظهور و مفهوم هوش هیجانی

دو رویکرد در تعریف هوش هیجانی

هوش غیر شناختی

دانستنیهای هوش هیجانی

مولفه های هوش هیجانی

عوامل هوش هیجانی

سنجش برای هوش هیجانی

جایگاه هیجانات

مقیاسهای مبتنی بر روشها و رویکردهای اندازه گیری

نقش هوش عاطفی در تفکر و رفتار انسان

نظری گلمن

نظریه باران

نظریه کامپوس و گرمویان

الگوی رابطه ای هیجان در خارج و داخل کشور

تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار و اندازه گیری

اعتبار و روایی

روش اجرای تحقیق

روش آماری و تجربه و عامل داده ها

فصل چهارم: یافته ها وتجربه و تحلیل داده ها

تحلیل داده ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه یافته ها و نتیجه گیری

محدودیت ها

پیشنهادات

فهرست منابع و سایت ها

آزمون هوش هیجانی

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

قیمت: 7800 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com