امروز جمعه 27 دی 1398
file.cloob24.com
0

چکيده

فصل اول: کليات تحقيق

مقدمه

بيان مسئله

اهميت و ضرورت تحقيق

هدف کلي تحقيق

اهداف جزئي

فرضيه هاي تحقيق

واژه ها و متغيرهاي تحقيق

تعاريف عملياتي و نظري

فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق

پيشينه نظري – رضايت زناشويي

ناخشنودي و طلاق در خانواده و علل آن

دوازده باور و انتظار مخرب

تاريخچه هوش هيجاني

ظهور و مفهوم هوش هيجاني

دو رويکرد در تعريف هوش هيجاني

هوش غير شناختي

دانستنيهاي هوش هيجاني

مولفه هاي هوش هيجاني

عوامل هوش هيجاني

سنجش براي هوش هيجاني

جايگاه هيجانات

مقياسهاي مبتني بر روشها و رويکردهاي اندازه گيري

نقش هوش عاطفي در تفکر و رفتار انسان

نظري گلمن

نظريه باران

نظريه کامپوس و گرمويان

الگوي رابطه اي هيجان در خارج و داخل کشور

تحقيقات انجام شده در خارج و داخل کشور

فصل سوم: روش شناسي پژوهش

روش تحقيق

جامعه مورد مطالعه

نمونه و روش نمونه گيري

ابزار و اندازه گيري

اعتبار و روایي

روش اجراي تحقيق

روش آماري و تجربه و عامل داده ها

فصل چهارم: يافته ها وتجربه و تحليل داده ها

تحليل داده ها

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

خلاصه يافته ها و نتيجه گيري

محدوديت ها

پيشنهادات

فهرست منابع و سايت ها

آزمون هوش هيجاني

پرسشنامه رضايت زناشويي ENRICH

قیمت: 7800 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه