امروز پنجشنبه 27 تیر 1398
file.cloob24.com
0

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و لزوم طرح مسئله

اهداف تحقیق

متغیر های تحقیق

فرضیه تحقیق

سؤال تحقیق

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

بررسی تاریخی نظریه های خود

مفهوم خود

مفهوم بخشیدن به خود

چگونگی تشکیل خود

رشد مفهوم خود

تعریف خود از دیدگاههای تجربی و پژوهش

تعریف خود از دیدگاه های روان تحلیل گری

خود در دیدگاه های مختلف روان شناختی

مفهوم خود از دیدگاه راجرز

ثبات و هماهنگی خویشتن

مفهوم خود از نظر سالیوان

خودپنداری از نظر اریکسون

خود در نظر یونگ

شرایط فردیت یافتن

خود در نظریه نوام

خود در نظریه هارتز

تغییر در محتوای مفهوم خود

تغییر در ساختار «خود» با تغییرات ساختاری

خود پنداره

خوانگاره در نظریه ی هورنایی

عوامل موثر بر خودپنداره

خودپنداری و خوش بینی

پیشینه پژوهش

معرفی آزمون

خویشتن پنداری (خودپنداره، خوپنداری)Self Concept

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه

حجم نمونه

ابزار گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات

روش آماری

فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت ها

منابع و مأخذ

قیمت: 5400 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه