امروز چهارشنبه 07 اسفند 1398
file.cloob24.com
0

مقدمه

تاريخچه

شرکت وسابقه آن

موقعيت مکاني و زماني

مواد اوليه

تکنولوژي توليد

سيستم حقوق و دستمزد شرکت پوشاک جامعه

کارگر

کارفرما

کارگاه

قرارداد کار

تعليق قرارداد

جبران خسارت و پرداخت مزايا پايان کار

خاتمه قرار داد کار

جرائم و مجازاتها

مستمري بازنشستگاه و تعيين سن بازنشستگي

شرايط بازنشستگي بيمه شدگان تامين اجتماعي

غرامت دستمزد ايام بيماري

شرايط دريافت غرامت دستمزد در ايام بيماري

نحوه محاسبه ميزان غرامت دستمزد ايام بيماري

کمک هزينه باردار و مرخصي زايمان

مقرري بيکاري

مدت پرداخت مقرري بيمه بيکاري

کمک هزينه ازدواج

شرايط پرداخت کمک هزينه ازدواج

حسابداري حقوق و دستمزد

حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر

مزد يا حقوق چيست؟

مدت کار و مدت اضافه کاري چيست؟

نوبت کاري

شب کاري

حق اولاد

حق خواربار و مسکن

ماموريت

اياب و ذهاب و کمکهاي غيرنقدي

تعطيلات و مرخصي ها

عيدي و پاداش پايان سال

کسور قانوني چيست؟

ماليات

حق بيمه هاي اجتماعي

دفترچه بيمه

مستمري بازنشستگان

انواع بيمه

اجرائيات

صورت دستمزد (حقوق و مزايا)چيست؟

جريمه دير کرد کسور قانوني

کسور توافقي چيست؟

نحوه پرداخت حقوق و دستمزد

قسمتهاي مختلف يک کارگاه

قسمت کارگزيني

قسمت زمان سنجي

قسمت ثبت اوقات کار

قسمت برنامه ريزي

ليست حقوق چگونه تنظيم مي شود؟

روش ثبت ليست حقوق در دفاتر روزنامه و کل

مرخصي استعلاجي چيست؟

نحوه پرداخت پاداش

اوقات تلف شده

نحوه پرداخت سنوات خدمت

طريقه ثبت ليست حقوق و دستمزد

سيستم حقوق و دستمزد در شرکت فرش مشهد

سنوات

مرخصي استحقاقي

اضافه کاري

نوبت کاري

عيدي و پاداش

حق شورا

نحوه جمع آوري اطلاعات کارکرد ماهانه توسط چه کساني است

کنترلهاي لازم براي کارکرد ها انتقال کارکرد به ليست حقوق، پرداخت حقوق

شيوه هاي مختلف پرداخت حقوق و معايب و مزيتهاي هر کدام

صندوق

عابر بانک (بانک ملي)

فرم ها

قیمت: 3700 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com