امروز شنبه 14 تیر 1399
file.cloob24.com
0

فصل اول: مقدمه

چکیده تحقیق

مقدمه

اهمیت موضوع

مسئله تحقیق

بیان موضوع

هدف تحقیق

فرضیات تحقیق

سوال تحقیق

روش انجام تحقیق

جامعه آماری

روش جمع آوری اطلاعات

تعریف علمی مفاهیم و متغیرهای مورد مطالعه

فصل دوم: بررسی پیشینه تحقیق

ادبیات تحقیق

سابقه پژوهشی موضوع

تعلیمات اکابر

بخش دوم سابقه پژوهش موضوع

عوامل شخصی

عوامل خانوادگی

عوامل خارجی

عوامل هوشی

چهارمین بررسی میزان نگهداشت سواد

در این تحقیق، نوسوادان از نظر سواد قبلی به 3 دسته تقسیم شده اند

بررسی مسائل سوادآموزی ایران قبل از انقلاب اسلامی

تعلیمات اکابر

آموزش سالمندان

آموزش بزرگسالان

کمیته ملی پیکار جهانی با بی سوادی

فصل سوم: روش پژوهش

جامعه نمونه و روشهای نمونه گیری

روشهای جمع آوری اطلاعات

روشهای آماری

فصل چهارم: یافته های پژوهشی

فصل پنجم: تفسیر و نتیجه گیری

تفسیر و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت ها

پرسشنامه

منابع و مآخذ

قیمت: 4000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com