امروز شنبه 03 اسفند 1398
file.cloob24.com
0

مقدمه

وجدان به چه معناست؟

وجدان کاري

مفاهيم مشابه يا مرتبط با وجدان کاري

وجدان کاري و انضباط

وجدان کاري و روحيه

وجدان کاري و کارايي

وجدان کاري و انگيزش

وجدان کاري و تعهد

عوامل مؤثر بر وجدان کاري

توجه به ويژگي هاي فردي

ماهيت و نوع شغل

راه کارهاي عملي تقويت وجدان کاري در نظام اداري و اجرايي

احترام به انسان و انديشه هاي والاي او

پرورشروحيه و نگرش خوش بينانه و مثبت گرا نسبت به انسان و اعمال او

مشارکت عمومي کارکنان در فرآيند تصميم گيري

آموزش

به کار گيري مکانيزم هاي خودانگيزشي

توجه به استقلال افراد و واگذاري مسئوليت هابه آنان

توجه به امنيت شغلي افراد در سازمان

به کار گماري و ارجاع مشاغل سازماني متناسب بانيازها، استعدادها و توانايي هاي نيروي کار.

تدوين مقررات و ضوابطسازماني

ارزيابي عملکرد کارکنان

وجدانکارواحساستعهد

فرد

کار

مديريت

تفاوتوجدانکاريوايمان

تعهدسازماني

نتيجه گيري

منابع

قیمت: 2500 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com