امروز پنجشنبه 12 تیر 1399
file.cloob24.com
0

مقدمه

مدیریت بسیجی وظیفه بسیج در عصر حاضر

نظریه های مدیریتی شامل سه حوزه

تبیین مدیریت بسیجی در چارچوب مدل ساختاری اندیشه هایمدیریتی

مدیریت بسیجی و مبانی اندیشه

مدیریت بسیجی و اصول مدیریت

مدیریت بسیجی و اخلاق و وظایف مدیر یاسیستم مدیریتی

مدیریت بسیجی و رفتار سازمانی و روابط انسانی

علوم، ابزار وروش ها

فرهنگ بسیجی فرهنگ انجام تکلیف است

بسیج فریادی از نهاد توده های مردم

بسیج مختص به جنگ نیست

اگرفرهنگ بسیجی نبود

درس های مستقیم ازانقلاب وفرهنگ بسیجی

فرهنگ بسیجی ازهرسلاحی کاراتراست

مدیریت بسیجی، مدیریتی تکلیف مدار

نتیجه

منابع

قیمت: 2900 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com