امروز چهارشنبه 13 مرداد 1400
file.cloob24.com
0
تعداد صفحات: 98 صفحه

فهرست مطالب:

بررسی احتیاجات و خواسته های یک بیمارستان

انتخاب زمین بیمارستان

سطوح بیمارستان ها و اندازه های آن

انواع بیمارستان ها بر اساس عملکرد و تعداد تخت ها

تقسیم بندی بخش ها

معماری بیمارستان

انواع بیمارستانها

بیمارستانهای دانشگاهی

مفهوم طرح ریزی

مسیریابی

اتاقهای جراحی اصلی

اتاق بیهوشی

اتاق ترخیص بیهوشی

اتاق شستشو

اتاق اشیاء استریل

اتاق تجهیزات

اتاق زیر مجموعه استریل

جدول حداقل اندازه استاندارد اتاق ها

بخش قلب و عروق

توضیح چند اصطلاح این بخش

بخش تخصصی قلب و عروق

بخش جراحی و قسمت های مختلف آن

پذیرش

رختکن پرسنل

ریکاوری

اینتنسیوکار

آماده کردن

محل استریل

شستشو

اتاق عمل

شستن بعد از عمل

محل وسائل و تجهیزات

اتاق ریکاوری

دستگاههای پایش نوار قلب و همودینامیک

احیای قلبی ریوی

ضربان ساز تشخیص درمان اریتمی ها

سیستم گردش خون ائورت به کمک بالن و...

سائر اتاق های مورد نیاز و...

جدول استانداردهای مختلف بخش جراحی و حداقل فضای مورد نیاز به مترمربع

بخش کاتتریزاسیون

استانداردهای بخش کاتتریزاسیون

اتاق نظارت

اتاق بایگانی فیلم ها

اتاق کنفرانس

کتابخانه و اتاق مطالعه

وسایل کمک آموزشی و بایگانی مربوط به آنها

سیستم تلفنی اورژانس

قیمت: 10000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com