امروز چهارشنبه 07 اسفند 1398
file.cloob24.com
0

چکيده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بيان مسئله

سؤال مسئله

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف تحقيق

فرضيه تحقيق

متغيرهاي تحقيق

تعاريف عملياتي واژه ها و مفاهيم

فصل دوم: پيشينه تحقيق

روانشناسی اجتماهی و رفتار اجتماعی

رفتار اجتماعی

رشد رفتار اجتماعی

انواع رفتار اجتماعی

تفاوتهای فرهنگی در رفتارهای اجتماعی

خانواده

سبکهای فرزندپروری

پيشينة تحقيق

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر

پرسش نامه پذیرش اجتماعی

روش تحقیق

روش آماری مربوط به فرضیه

روش جمع آوري اوري اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت ها

منابع

پرسشنامه

قیمت: 8000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com