امروز چهارشنبه 02 مرداد 1398
file.cloob24.com
0

داده ها

اعداد تصادفی 10 عدد تصادفی از بين نمرات رياضي

اعداد تصادفی از بين نمرات فيزيک

دسته بندی داده ها و جدول فراوانی

جدول فراوانی نمرات رياضي

جدول فراوانی نمرات فيزيک

نمودار ساقه و برگ

نمودار ساقه و برگ نمرات درس رياضي

نمودار ساقه و برگ نمرات درس فيزيک

شاخص های مرکزی

مد

ميانه

نمودار جعبه ای

نمودار جعبه ای نمرات درس رياضي

چارک

نمودار جعبه ای نمرات درس فيزيک

چارک

ميانگين

ميانگين نمرات رياضي

ميانگين نمرات فيزيک

واريانس

واريانس نمرات رياضی

انحراف معيار

انحراف معيار نمرات درس رياضی

ضريب تغييرات

ضريب تغييرات نمرات درس رياضی

نمودار ميله ا ی درس رياضي

نمودار ميله ا ی درس فيزيک

نمودار مستطيلي درس رياضي

نمودار مستطيلي درس فيزيک

نمودار چندبرفراواني درس رياضي

نمودار چندبرفراواني درس فيزيک

نمودار دايره اي درس رياضي

نمودار دايره اي درس فيزيک

قیمت: 4000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه