امروز دوشنبه 27 خرداد 1398
file.cloob24.com
0

فصل اول: کلیات تحقیق

چکيده

مقدمه

بيان مسأله

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف تحقيق

سؤالات تحقيق

فرضيه ها

تعاريف عملياتي متغيرها

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

تاريخچه فشار رواني

تعاريف و نظريه هاي فشار رواني

نظريه هانس سليه

علت هاي استرس

عواقب استرس

عوامل مؤثر در تشديد فشار رواني

دوام و امکان کنترل طول دورة فشار رواني

قابليت پيش بيني

ارزيابي شناختي

شدت

ميزان اعتمادبه نفس و احساس کارآيي

نقش محيط و حمايتهاي اجتماعي

روشهاي پيشگيري از ايجاد استرس

هدفهاي کوتاه مدت

هدفهاي دراز مدت

هدف نهايي

تعاريف و نظريهاي پيشرفت تحصيلي

مدل کارول در يادگيري مدرسهاي

عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي

شاخصهاي خانواده و تأثير آن در پيشرفت تحصيلي

محيط خانواده

جو عاطفي و رواني خانواده

بي سوادي يا کم سوادي والدين

وضعيت اقتصادي خانواده

ناکافي بودن امکانات خانواده

تغيير محل سکونت

عدم آگاهي والدين از شيوه هاي مطالعه

بيماري جسمي يا رواني والدين

برخي از عوامل فردي و شخصيتي مؤثر در امر پيشرفت تحصيلي

انگيزش و پيشرفت تحصيلي

خودانگاره و پيشرفت تحصيلي

آمادگي

داشتن هدف

برنامه ريزي کردن

سازماندهي

پشتکار و تلاش

تمرين و تکرار

تمرکز

سازش نايافتگي رفتاري

واکنش نسبت به ناکامي

نقش ورزش در پيشرفت تحصيلي

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

آزمونهاي پيشرفت تحصيلي

تحقيقات انجام شده در ايران

تحقيقات انجام شده در خارج

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

جامعه

نمونه و نمونه گيري

ابزار جمع آوري اطلاعات

روائي و اعتبار مقياس سنجش احساس فشار رواني

روش تحقيق

روش آماري

يافته هاي پژوهش

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

نتيجه گيري

پيشنهادهاي حاصل از پژوهش

پيشنهادهاي کلي و عمومي

محدوديتها

منابع و مآخذ

پرسشنامه

قیمت: 8000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه