امروز چهارشنبه 07 اسفند 1398
file.cloob24.com
0

مقدمه

تاريخچه

چارت سازماني

مشخص نمودن انواع سيستم مالي و شرح مختصري از آن سيستم ها

ارکان اصلي پيمانکاري

کارفرما

پيمانکار

قرارداد

انواع قراردادهاي پيمانکاري

مراحل اجراي طرح

مرحله اول: مطالعات مقدماتي طرح

مرحله دوم: شناسايي تفصيلي طرح

مرحله اول: مطالعاتي مقدماتي طرح

مطالعات شناسايي طرح

تهيه طرح مقدماتي

مرحله دوم: مطالعات تفصيلي طرح

تهيه نقشه هاي تفصيلي

تهيه اسناد و مدارک مناقصه

مرحله سوم: اجراي طرح

ارجاع کار به پيمانکار

دعوت از پيمانکاران براي اجراي طرح

شرکت در مناقصه

انتخاب پيمانکار

انعقاد قرارداد پيمانکاري

گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

تنظيم قرارداد پيمانکاري

ابطال ضمانتنامه در مناقصه

تسليم ضمانتنامه پيش پرداخت

تأديه پيش پرداخت

عمليات اجرايي

ايجاد کارگاه

تخصيص تنخواه گردان به کارگاه

مخارج اجراي طرح

مخارج اجراي طرح بوسيله کارگاه

مخارج اجراي طرح بوسيله دفتر مرکزي

تنظيم و پرداخت صورت وضعيت کارها

تنظيم صورت وضعيت موقت کارها

پرداخت وجه صورت وضعيت کارها

تحويل موقت

برچيدن کارگاه

ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات

تهيه صورت وضعيت قطعي

تهية صورت حساب قطعي

استرداد نصف سپرده حسن انجام کار

بهره برداري و نگاهداري عمليات موضوع پيمان

تحويل قطعي

ثبت عمليات مالي قراردادهاي بلند مدت پيمانکاري

حسابداري قراردادهاي بلند مدت پيمانکار

مخارج قبل از انعقاد قرارداد

مخارج پيمان در طول اجراي طرح

برآورد کل درآمد يا مبلغ پيمان

ثبت در دفتر روزنامه

نحوه انعکاس در صورتهاي مالي

ترازنامه

صورت سود و زيان

نحوه گزارش در صورتهاي مالي

ثبت عمليات مالي (در دفاتر پيمانکار)

فرمها

قیمت: 6000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com