امروز یکشنبه 30 شهریور 1399
file.cloob24.com
0
تعداد صفحات: 93 صفحه

فهرست مطالب:

مقدمه

محل سرریز

طراحی هیدورلیکی و سازه ای

سرریز اضطراری

سرریز روگذر (Overflow Spillway)

طراحی تاج سرریز

عرض تاج سرریز

محاسبه ضریب C سرریز در حالت کلی

اثر عمق جریان تقرب به سرریز

جدول: ضریب سرریز C برای سرریز روگذر بار آبی طرح

طول موثر سرریز

تاج سرریز کنترل شده

منحنی تاج سرریز آزاد

سرریز شوت (Chute Spillway)

کانال تقرب و ورودی سرریز

عرض شوت

سرعت و پروفیل سطح آب در شوت

روش گام استاندارد جهت محاسبه پروفیل آب شوت

نکاتی در طراحی شوت

دیوارهای جانبی شوت

ارتفاع آزاد دیوار شوت

منحنی های قائم در طول شدت

طراحی سرریز شوت با در نظر گرفتن پدیده کاویتاسیون

روش طراحی

سرریز جانبی (Side Spillway)

معادلات حاکم بر کانال سرریز جانبی

سرریز نیلوفری (Morning Glory Spillway)

بده عبوری از روی تاج

شکل پروفیل تاج سرریز

طراحی مجرا

سرریز زیرگذر (Culvert Spillway)

سرریز سیفونی

سرریز پلکانی

رژیم‌های جریان

پیش بینی رژیم های جریان

هیدرولیک رژیم جریان ریزشی

جابجایی بین رژیم های فرعی جریان ریزشی

خصوصیات هیدرولیکی جریان های ریزشی همراه با جهش هیدرولیکی

استهلاک انرژی

خصوصیات هیدرولیکی جریان های ریزشی بدون پرش هیدرولیکی

ضریب اصطکاک در سرریزهای پلکانی با رژیم جریان غیر ریزشی

هیدرولیک رژیم جریان غیرریزشی

الگوهای اصلی جریان

سرریز مجرایی و تونلی

قیمت: 9000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com