امروز شنبه 14 تیر 1399
file.cloob24.com
0
تعداد صفحات: 38 صفحه

ترجمه مقاله: SHOOTING TECHNIQUE BIOMECHANICS

عنوان فارسی: اصول بیومکانیک تیراندازی با کمان

بخشی از متن اصلی:

Biomechanics is the science that applies the laws of mechanics and physics to human performance and examines the internal and external forces acting on the human body and the effects produced by these forces. It is a diverse interdisciplinary field, with branches in Zoology, Botany, Physical

Anthropology, Orthopaedics, Bioengineering and Human Performance. The general role of Biomechanics is to understand the mechanical cause-effect relationships that determine the motions of living organisms. In relation to sport, Biomechanics contributes to the description, explanation, and prediction of the mechanical aspects of human exercise, sport and play

بخشی از متن فارسی:

بیومکانیک علمی است که کاربردهای قوانین مکانیکی و فیزیکی و بررسی فعالیت نیروهای درونی و بیرونی و اثرات ناشی از این نیرو ها روی بدن انسان را به انسان نشان می دهد. آن رشته ای است مربوط به علوم گوناگون. با شاخه های جانور شناسی، گیاه شناسی، انسان شناسی جسمانی، استخوانپزشکی (ارتوپتی)، بیومهندسی (مهندسی زیستی)و عملکرد انسانی. نقش کلی بیومکانیک درک روابط علت و معلولی مکانیکیمی باشد که تعیین کننده حرکات ارگانیسم های (موجودات)زنده است. در رابطه با ورزش، بیومکانیک کمک هایی می کند به تشریح، توضیح و محاسبه ی جنبه های مکانیکی فعالیت انسان، ورزش و بازی.

قیمت: 8000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com