امروز پنجشنبه 12 تیر 1399
file.cloob24.com
0

فصل اول: معرفی پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق

ضرورت و اهمیت تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعاریف عملیاتی

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه

علائم اضطراب

الف اضطراب

1- تعریف اضطراب

3-1- علایم جسمانی

3-2- علایم روانی

4-2- اضطراب بیمارگونه

4- انواع اضطراب

5- نقش اضطراب

6- ترس و اضطراب

7- رابطه اضطراب با جنس

الف)پیشینه نظری

تاریخچه

الف)رویکردهای نظری به اضطراب

نظریه های بیولوژیکی اضطراب

نظریه های روانکاوانه اضطراب

نظریه نو فرویدی

نظریه های رفتاری اضطراب

نظریه یادگیری شناختی – اجتماعی

نظریه های شناختی اضطراب

تعاریف ارائه شده از اضطراب

فیزیولوژی اضطراب

سبب شناسی اضطراب

دیدگاههای نظری درباره اضطراب

دیدگاه روان تحلیلگری

دیدگاه رفتارگرایی

دیدگاه وجودی

دیدگاه زیست شناختی

آشنایی با اضطراب

اضطراب طبیعی

تفکیک ترس از اظطراب

تظاهرات محیطی اضطراب

فرضیه هایی راجع به علل اضطراب

فرضیه ی روانکاری

فرضیه های رفتاری

فرضیه های وجودی

فضیه های زیست شناسی

سبب شناسی اضطراب از دیدگاههای مختلف

دیدگاه فروید

دیدگاه آدلر

دیدگاه مراجع محوری راجرز

دیدگاه گشتالت

بیان غیر کلامی اضطراب

اختلالات اضطرابی

تعریف

انواع اختلالات اضطرابی

درمان اختلالات اضطرابی

دیدگاه زیست شناختی

دیدگاه تحلیل روانی

دیدگاه یادگیری

دیدگاه شناختی

دیدگاه انسان گرایی و اصالت وجودی

سابقه تاریخی افسردگی

علل افسردگی از نظر دیدگاهها و مکاتب مختلف

مکتب تحلیل گری روانی

مکتب زیست شناختی و عوامل زیستی افسردگی

مکتب رفتار گرایی

علامتهای این مکتب بعنوان افسردگی عبارتند از

سبب شناسی افسردگی

پیشینه تحقیق

تاریخچه موسیقی

فصل سوم: روش تحقیق

روش اجرای پژوهش

تست اضطراب کتل

ابزار اندازه گیری

دستور اجرای تست

تست افسردگی بک

دستور اجرای تست

روش تصحیح و نمره گذاری تست اضطراب کتل

روش تصحیح و نمره گذاری تست افسردگی بک

جدول تخمین میزان افسردگی

جدول هنجارگرایی ایرانی مقیاس افسردگی «بک»

روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات

منابع

پرسشنامه تست اضطراب کتل

پرسشنامه تست افسردگی بک

قیمت: 10000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com