امروز پنجشنبه 12 تیر 1399
file.cloob24.com
0
تعداد صفحات: 15 صفحه

عنوان اصلی: Bioremediation of heavy metals by growing hyperaccumulaor endophytic bacterium Bacillus sp. L14

عنوان فارسی: زیست پالایی فلزات سنگین توسط رشد انباشتگر فوق العاده اندوفیتیک باکتریوم باسیلوس sp.L14

قسمتی از متن اصلی:

Heavy metal bioremediation by a multi-metal resistant endophytic bacteria L14 (EB L14)isolated from the cadmium hyperaccumulator Solanum nigrum L. was characterized for its potential application in metal treatment. 16S rDNA analysis revealed that this endophyte belonged to Bacillus sp. The hormesis of EB L14 were observed in presence of divalent heavy metals (Cu (II), Cd (II)and Pb (II))at a relatively lower concentration (10 mg/L). Such hormesis was the side effect of abnormal activities increases of ATPase which was planned to provide energy to help EB L14 reduce the toxicity of heavy metals by exporting the cations. Within 24 h incubation, EB L14 could specifically uptake 75.78%, 80.48%, 21.25% of Cd (II), Pb (II)and Cu (II)under the initial concentration of 10 mg/L. However, nearly no chromium uptake was observed. The mechanism study indicated that its remediation efficiencies may be greatly promoted through inhibiting the activities of ATPase. The excellent adaptation abilities and promising remediation efficiencies strongly indicated the superiority of this endophyte in heavy metal bioremediation at low concentrations, which could be useful for developing efficient metal removal system.

قسمتی از متن فارسی:

زیست پالایی فلزات سنگین توسط یک باکتری اندوفیتیک مقاوم چدفلزی (L14 (EB L14 جدا شده از انباشتگر فوق العاده ی کادمیوم سولانوم نیگروم L با کاربرد بالقوه ی آن در پالایش فلزات مشخص می شود. تحلیل 16S rDNA آشکار کرد که این اندوفیت متعلق به باسیلوس sp است. هورمسیس EB L14 در حضور فلزات سنگین دوارزشی (Cu(II)، Cd(II و (Pb(II در یک غلظت نسبتا کم (10mg/l)مشاهده شد. چنین هرمسیسی اثر جانبی افزایش فعالیت های ناهنجار ATP-آز بود که برای فراهم کردن انرژی برای کمک به کاهش EB L14 سمی بودن فلزات سنگین توسط صادر کردن یون های مثبت طراحی شده بود. در خوابش 24 ساعته، EB L14 توانست بطور خاص 75.78%، 80.48%، 21.25% از (Cd(II)، Pb(II، و (C(II را تحت غلظت اولیه ی 10mg/l جذب می کند. اما، تقریبا هیچ جذب کرومیومی مشاهده نشد. مطالعه ی مکانیسم نشان داد که کارائی های زیست پالایی می تواند بطور گسترده با ممانعت فعالیته ای ATP آز بالا رود. توانایی های سازش عالی و کارائی های زیست پالایی نوید بخش نشان دهنده ی برتری این اندوفیت در زیست پالایی در غلظت های پایین است که می تواند برای توسعه ی سیستم کارآمد حذف فلزات مفید باشد.

قیمت: 10000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com