امروز سه شنبه 28 اسفند 1397
file.cloob24.com
0

مقدمه

فصل اول: کلیات

تاريخچه ي كارآفريني

سابقه كارآفريني درايران

تعاريف ومفهوم كارآفريني

نقش دولت درتوسعۀ كارآفريني

علل اهميت كارآفريني

كار گروهي شروع كارآفريني

كارآفريني اجتماعي

مفهوم و معناي كارآفرينان اجتماعي

عناصر كارآفريني اجتماعي

مراحل توسعه کارآفرینی توسط خانواده

كارآفريني و ايجاداشتغال

گامهاي حمايتي

کارآفرينی در اسلام

فصل دوم: خلاقیت و نوآوری

مفهوم و جايگاه خلاقيت و نوآوري

تفاوت خلاقيت و نوآوري

فرآيند خلاقيت و نوآوري

تكنيك هاي خلاقيت و نوآوري

شرايط ايجاد خلاقيت و نوآوري

ويژگيهاي افراد خلاق و نوآور

ويژگي سازمانهاي خلاق و نوآور

کارآفريني خلاق

تعريف خلاقيت کارآفرينانه

انگيزه براي خلاقيت

موانع خلاقيت

موانع محيطي خلاقيت

موانع سازماني خلاقيت

موانع فرهنگي خلاقيت

موانع فردي

اصول نواوري

آنچه بايد انجام دهيم

آنچه نبايد انجام دهيم

سه شرط

منابع نوآوري

ناسازگاريها

نيازهاي فرآيندي

تغييرات صنعت و بازار

تغيير ويژگيهاي جمعيت

عامل مهم شكست نوآوري

DNA نوآوري

اقدامات عملي براي سلامت سيستم نوآوري

فصل سوّم: میل به موفقیت و پیشرفت

ميل به موفقيت و پيشرفت (توفيق طلبي)

گام هاي مؤثردستيابي به موفقيت

گام نخست قدرشناسي

گام دوم آگاهي

گام سوم پيشرفت

گام چهارم به دنبال واقعيات زندگي باشيد

گام پنجم تصوركردن

گام ششم هدفمندي

گام هفتم ديگران رابراي موفقيتي كه بدست آورده ايد سهيم كنيد

سوء تعبيرازموفقيت

ضرورت دست یافتن به موفقیت

فصل چهارم: دسترسی به منابع مالی

دسترسي به منابع مالي

منابع تامين مالي کارآفرينان

منابع خصوصي تامين مالي

منابع تامين مالي از طريق بدهي (استقراض)

منابع تامين مالي از طريق سرمايه (حقوق صاحبان سهام)

منابع داخلي تامين مالي

فصل پنجم: ریسک پذیری

ريسك پذيري

سوانح و ريسك هاي وابسته به آن براي يك سازمان

ريسك هاي واقعي و ريسكهاي تجاري

ريسكهاي وابسته و ريسكهاي ناوابسته

ريسك هاي استراتژيك

چارچوب مديريت ريسك

يك استراتژي جامع

فصل شش: مخوش بینی

خوش بيني (ديدگاه و نگرش مثبت)

دليل علمي خوش بيني

تفسيرخوش بينان ازاتفاقات بد

قدرت چشم انداز مثبت

آموختن بهره گيري ازگرفتاري

اميدواري راعادت خود ساختن

چگونه ميتوان به طورسنجيده اميد راپرورش داد

فصل هفتم: سایر ویژگیها

قدرت تحمل ابهام

ارتباط ريسك پذيري و قدرت تحمل ابهام

كانون كنترل

پشتكار

صبر و شكيبايي

استقلال طلبي

هدفمندي

توانايي ايجاد ارتباط

پیشرفت در رقابت و حرفه تان شامل مرحله اساسی می باشد

اعتماد به نفس

احساس مسئوليت

سخن آخر

تحول فرهنگي

فرهنگ كارآفريني از بعد فردي

ويژگيهاي سازمانهاي كارآفرين

تحول اجتماعي

تحول اقتصادي

چگونه ديدگاهتان را تغيير دهيد

زندگی کارآفرينانه

منابع

قیمت: 5000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال نظر