امروز شنبه 05 بهمن 1398
file.cloob24.com
0

مقدمه

فصل اول: کلیات

تاريخچه ي کارآفريني

سابقه کارآفريني درايران

تعاريف ومفهوم کارآفريني

نقش دولت درتوسعه ی کارآفريني

علل اهميت کارآفريني

کار گروهي شروع کارآفريني

کارآفريني اجتماعي

مفهوم و معناي کارآفرينان اجتماعي

عناصر کارآفريني اجتماعي

مراحل توسعه کارآفرینی توسط خانواده

کارآفريني و ايجاداشتغال

گامهاي حمايتي

کارآفرينی در اسلام

فصل دوم: خلاقیت و نوآوری

مفهوم و جايگاه خلاقيت و نوآوري

تفاوت خلاقيت و نوآوري

فرآيند خلاقيت و نوآوري

تکنيک هاي خلاقيت و نوآوري

شرايط ايجاد خلاقيت و نوآوري

ويژگيهاي افراد خلاق و نوآور

ويژگي سازمانهاي خلاق و نوآور

کارآفريني خلاق

تعريف خلاقيت کارآفرينانه

انگيزه براي خلاقيت

موانع خلاقيت

موانع محيطي خلاقيت

موانع سازماني خلاقيت

موانع فرهنگي خلاقيت

موانع فردي

اصول نواوري

آنچه بايد انجام دهيم

آنچه نبايد انجام دهيم

سه شرط

منابع نوآوري

ناسازگاريها

نيازهاي فرآيندي

تغييرات صنعت و بازار

تغيير ويژگيهاي جمعيت

عامل مهم شکست نوآوري

DNA نوآوري

اقدامات عملي براي سلامت سيستم نوآوري

فصل سوّم: میل به موفقیت و پیشرفت

ميل به موفقيت و پيشرفت (توفيق طلبي)

گام هاي مؤثردستيابي به موفقيت

گام نخست قدرشناسي

گام دوم آگاهي

گام سوم پيشرفت

گام چهارم به دنبال واقعيات زندگي باشيد

گام پنجم تصورکردن

گام ششم هدفمندي

گام هفتم ديگران رابراي موفقيتي که بدست آورده ايد سهيم کنيد

سوء تعبيرازموفقيت

ضرورت دست یافتن به موفقیت

فصل چهارم: دسترسی به منابع مالی

دسترسي به منابع مالي

منابع تامين مالي کارآفرينان

منابع خصوصي تامين مالي

منابع تامين مالي از طريق بدهي (استقراض)

منابع تامين مالي از طريق سرمايه (حقوق صاحبان سهام)

منابع داخلي تامين مالي

فصل پنجم: ریسک پذیری

ريسک پذيري

سوانح و ريسک هاي وابسته به آن براي يک سازمان

ريسک هاي واقعي و ريسکهاي تجاري

ريسکهاي وابسته و ريسکهاي ناوابسته

ريسک هاي استراتژيک

چارچوب مديريت ريسک

يک استراتژي جامع

فصل شش: مخوش بینی

خوش بيني (ديدگاه و نگرش مثبت)

دليل علمي خوش بيني

تفسيرخوش بينان ازاتفاقات بد

قدرت چشم انداز مثبت

آموختن بهره گيري ازگرفتاري

اميدواري راعادت خود ساختن

چگونه ميتوان به طورسنجيده اميد راپرورش داد

فصل هفتم: سایر ویژگیها

قدرت تحمل ابهام

ارتباط ريسک پذيري و قدرت تحمل ابهام

کانون کنترل

پشتکار

صبر و شکيبايي

استقلال طلبي

هدفمندي

توانايي ايجاد ارتباط

پیشرفت در رقابت و حرفه تان شامل مرحله اساسی می باشد

اعتماد به نفس

احساس مسئوليت

سخن آخر

تحول فرهنگي

فرهنگ کارآفريني از بعد فردي

ويژگيهاي سازمانهاي کارآفرين

تحول اجتماعي

تحول اقتصادي

چگونه ديدگاهتان را تغيير دهيد

زندگی کارآفرينانه

منابع

قیمت: 5000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه