امروز چهارشنبه 02 تیر 1400
file.cloob24.com
0

تاریخچه

تولد میدان مغناطیسی

حوزه عمل و گسترش میدان مغناطیسی

مغناطیس های طبیعی و مصنوعی

آنچه باید بدانیم

اصطلاحات مغناطیسی

پیشگامان علم الکترومغناطیس

تقسیم بندی کلی الکترومغناطیس

الکترومغناطیس کلاسیک

الکترومغناطیس کوانتومی

الکترومغناطیس امروزی

بمب الکترومغناطیسی Electromagenetic Bomb

دید کلی

بمب الکترومغناطیسی چیست؟

بمب الکترومغناطیسی چگونه عمل می کند؟

گستره الکترومغناطیس

دستگاهاندازه گیری نیروی الکترومغناطیسی

شرح آزمایش

وسایل لازم

روش ساخت دستگاه

طرز کار دستگاه

برهمکنش الکترومغناطیسی

دید کلی

قیاس برهمکنش الکترومغناطیسی و گرانشی

جایگاه برهمکنش الکترومغناطیسی

برهمکنش الکترومغناطیسی معرف گرانش

نقش برهمکنش الکترومغناطیسی در تکامل ستارگان

آشکارساز الکترومغناطیسی

آشکارسازهای فروسرخ

قیاس آشکارساز فروسرخ با سایر آشکارسازها

آشکارساز فوتونی

آشکارساز امواج فرابنفش

آشکارساز گایگر مولر

آشکارسازی نور قطبیده

سازوکارشتابش الکترومغناطیسی

تغییر انرژی ذرات

شتابش الکترومغناطیسی

مکانیزم شتاب دهنده های پیشرفته

واحدهای مورد نیاز در شتاب دهنده های پیشرفته

مفاهیمبنیادی طیف الکترومغناطیس

دید کلی

جذب و اتلاف طیف الکترومغناطیسی

بررسی نواحی طیفی

نیروی رانشی الکترومغناطیسی

قیمت: 3000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com