امروز چهارشنبه 02 تیر 1400
file.cloob24.com
0

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

هدف پژوهشی

اهمیت و ضرورت پژوهش

فرضیه تحقیق

متغیرهای پژوهش

تعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحات

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول بزهکاری

بزهکاری

بزه

بزهکار

مفهوم بزهکاری و انواع آن

پیشگیری و برخورد با بزهکاری ها

هفت رویکرد در تعریف جرم

انواع جرم یا بزه

بخش دوم: عزت نفس

عزت نفس چیست

اندازه گیری عزت نفس

اهمیت عزت نفس

عوامل مؤثر بر عزت نفس

عوامل مؤثر بر کاهش عزت نفس

تدابیر حفظ عزت نفس

بررسی دیدگاه های نظری عزت نفس

تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع

شکل گیری عزت نفس

مطالبی در مورد عزت نفس

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

روش نمونه گیری

ابزار پژوهش

مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت

ساختار

روایی

اعتبار

روش آماری

فصل چهارم: یافته های تحقیق و تجربه و تحلیل آنها

مقدمه

تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

فصل پنجم: خلاصه تحقیق و پیشنهادها

مقدمه

خلاصه و نتیجه گیری

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادها

منابع

پیوستها

قیمت: 6800 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com