امروز دوشنبه 27 اردیبهشت 1400
file.cloob24.com
0

تاثیر آموزش کار آفرینی بر رشد کسب و کارهای جدید

فراهم نمودن زمینه های مناسب آموزش

ارزیابی نیازهای آموزشی

مشکلات مربوط به رشد مدیریتی

ارائه آموزش

نتایج

کارآفرینی اجتماعی

تعاریف کارآفرینی

بعد اول نیاز به موفقیت

بعد دوم کانون کنترل

بعد سوم تحمل مخاطره

بعد چهارم تحمل ابهام

بعد پنجم رفتار نوع A این نوع رفتار،

مفهوم و معنای کارآفرینان اجتماعی

عناصر کارآفرینی اجتماعی

پذیرش ماموریت برای ایجاد و بقا ارزش اجتماعی

شناسایی و ترغیب سرسختانه فرصتهای جدید

به کارگیری فرایند مستمر نوآوری، سازگاری و یادگیری

اقدام جدی و بی باکانه به وسیله منابع دردسترس

ارائه حس بلندپ روازانه پاسخگویی به موسسات و پیامدهای حاصله

نتیجه

کارآفرینی دردنیای امروز – زیر ساختها، ضرورت و اهمیت

سابقه کارآفرینی در دنیا

سابقه کارآفرینی در ایران

ریشه های کارآفرینانه

تاثیر تجربه

نقش کارآفرینان درتوسعه

ویژگیهای اکتسابی و نیازهای نقش فرد

کارآفرینی رقابت در کسب و کار را تقویتمی کند

کارآفرینی توانایی های انباشته فردی را آزاد می کند

کارآفرینی سازمانی

چارچوب کارآفرینی سازمانی

منابع

قیمت: 2200 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com