امروز شنبه 14 تیر 1399
file.cloob24.com
  0

  شما می توانید با این رام تبلت چینی با مشخصه برد

  PIERRE CARDIN PC101 را فلش نمایید.

  در انتخاب فایل متناسب با برد خود دقت نمایید.

  این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر می باشد و لمسی بدرستی کار می کند.

  این فایل تست شده می باشد.

  سابقه ما ضمانت خرید شماست.

  لینک دانلود بصورت مستقیم با سرور پرقدرت برای دانلود در یک فایل تکست Text ضمیمه شده است و همچنین قابلیت Resume را نیز دارد.
  خرید و دانلود - 5000 تومان
  0

  فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد atm7021-q8-TWD-j0711s

  لینک دانلودی حاوی هر 3 فایل فلش برای این مدل هست.

  این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر می باشد و لمسی بدرستی کار می کند.

  این فایل تست شده می باشد.

  مخصوص رزولوشن معمولی و HD

  سابقه ما ضمانت خرید شماست.

  لینک دانلود بصورت مستقیم با سرور پرقدرت برای دانلود در یک فایل تکست Text ضمیمه شده است و همچنین قابلیت Resume را نیز دارد.
  قیمت: 8000 تومان - خرید
  0

  فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد atm7029 j0728

  لینک دانلودی حاوی هر 4 فایل فلش برای این مدل هست.

  این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر می باشد و لمسی بدرستی کار می کند.

  این فایل تست شده می باشد.

  مخصوص رزولوشن معمولی و HD

  سابقه ما ضمانت خرید شماست.

  لینک دانلود بصورت مستقیم با سرور پرقدرت برای دانلود در یک فایل تکست Text ضمیمه شده است و همچنین قابلیت Resume را نیز دارد.
  قیمت: 8000 تومان - خرید
  0

  فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد atm7029 j0729

  با مشخصه برد:

  j0729_800_480_16bit_1680_8723bsvq

  لینک دانلودی حاوی هر 2 فایل فلش موجود برای این مدل است.

  این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر می باشد و لمسی بدرستی کار می کند.

  این فایل تست شده می باشد.

  مخصوص رزولوشن معمولی و HD

  سابقه ما ضمانت خرید شماست.

  لینک دانلود بصورت مستقیم با سرور پرقدرت برای دانلود در یک فایل تکست Text ضمیمه شده است و همچنین قابلیت Resume را نیز دارد.
  قیمت: 8000 تومان - خرید
  0

  فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد atm7021-TWD-j0920

  وایفای و بلوتوث RTL8723AS

  8189

  لینک دانلودی حاوی هر 3 فایل فلش موجود برای این مدل هست.

  این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر می باشد و لمسی بدرستی کار می کند.

  این فایل تست شده می باشد.

  مخصوص رزولوشن معمولی و HD

  سابقه ما ضمانت خرید شماست.

  لینک دانلود بصورت مستقیم با سرور پرقدرت برای دانلود در یک فایل تکست Text ضمیمه شده است و همچنین قابلیت Resume را نیز دارد.
  قیمت: 8000 تومان - خرید
  0

  فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد atm7029-TWD-j1027

  شبکه RTL8723BSVQ

  TOUCH GSL 1680

  این فایل بدون مشکل لمسی و تصویر می باشد و لمسی بدرستی کار می کند.

  این فایل تست شده می باشد.

  مخصوص رزولوشن 600*1024

  سابقه ما ضمانت خرید شماست.

  لینک دانلود بصورت مستقیم با سرور پرقدرت برای دانلود در یک فایل تکست Text ضمیمه شده است و همچنین قابلیت Resume را نیز دارد.
  قیمت: 8000 تومان - خرید