امروز چهارشنبه 02 مهر 1399
file.cloob24.com
0

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف کلی تحقیق

متغیرهای پژوهشی

فرضیه های پژوهش

تعاریف مفهومی و عملیاتی

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

مفهوم سلامت روان

تاریخچه سلامت و روان در جهان

تاریخچه سلامت روان در ایران

سلامت روان از دیدگاههای مختلف

از نظر آمار دانان

از نظر پزشکان

روانپزشکان

نظر روانکاوان

سلامت روانی از نظر مکاتب مختلف

مکتب زیست گرایی

مکتب رفتار گرایی

مکتب روانکاوی

مکتب انسانگرایی

مکتب بوم شناسی

اصول سلامت روانی

هدف ایجاد سلامت روان

پیشگیری ثانوی (درمان)

پیشگیری ثانوی متضمن رعایت موارد ذیل است

پیشگیری ثالث

مکانیزم روانی و نقش آن در سلامت روان

مکانیسم سرکوبی

مکانیسم برون فکنی

مکانیسم جا به جایی

مکانیسم بازگشت

مکانیسم واکنش سازی

مکانیسم تصعید

مکانیسم عذر تراشی (دلیل تراشی)

مکانیسم همانند سازی

مکانیسم جبران

مکانیسم انکار

تاثیر اشتغال بر عملکرد و روحیات زنان

سلامت روان از دیدگاههای مختلف

سلامت روانی از نظر مکاتب مختلف

روان سالم = جامعه سالم

نظریه های سلامت روانی

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

جامعه آماری

طرح تحقیق

نمونه آماری

ابزار پژوهشی

روش اجرا

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

فرضیه های پژوهش حاضر

محدودیتهای پژوهش

پیشنهادات

منابع و ماخذ

پرسشنامه

قیمت: 8500 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com