امروز چهارشنبه 30 بهمن 1398
file.cloob24.com
0

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف کلی تحقیق

متغیرهای پژوهشی

فرضیه های پژوهش

تعاریف مفهومی و عملیاتی

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

مفهوم سلامت روان

تاريخچه سلامت و روان در جهان

تاريخچه سلامت روان در ايران

سلامت روان از ديدگاههاي مختلف

از نظر آمار دانان

از نظر پزشکان

روانپزشکان

نظر روانکاوان

سلامت رواني از نظر مکاتب مختلف

مکتب زيست گرايي

مکتب رفتار گرايي

مکتب روانکاوي

مکتب انسانگرايي

مکتب بوم شناسي

اصول سلامت رواني

هدف ايجاد سلامت روان

پيشگيري ثانوي (درمان)

پيشگيري ثانوي متضمن رعايت موارد ذيل است

پيشگيري ثالث

مکانيزم رواني و نقش آن در سلامت روان

مکانيسم سرکوبي

مکانيسم برون فکني

مکانيسم جا به جايي

مکانيسم بازگشت

مکانيسم واکنش سازي

مکانيسم تصعيد

مکانيسم عذر تراشي (دليل تراشي)

مکانيسم همانند سازي

مکانيسم جبران

مکانيسم انکار

تاثیر اشتغال بر عملکرد و روحیات زنان

سلامت روان از ديدگاههاي مختلف

سلامت رواني از نظر مکاتب مختلف

روان سالم = جامعه سالم

نظریه های سلامت روانی

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

جامعه آماری

طرح تحقیق

نمونه آماری

ابزار پژوهشی

روش اجرا

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

فرضیه های پژوهش حاضر

محدودیتهای پژوهش

پیشنهادات

منابع و ماخذ

پرسشنامه

قیمت: 8500 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com