امروز چهارشنبه 07 خرداد 1399
file.cloob24.com
0

فصل اول: حسابداری دولتی

تعریف حسابداری

خصوصیات حسابداری دولتی

اصول عمومی

خصوصیات سازمانهای دولتی

اصول و موازین مخصوص حسابداری دولتی

اصول لزوم نگهداری حسابهای مستقل برای وجوه دولتی

اصول کنترل بودجه ای

اصل تقدم قوانین و مقررات مالی و محاسباتی بر اصول متداول حسابداری

اصل تأمین اعتبار و ایجاد تعهد

اصل عدم محاسبه استهلاک داراییهای ثابت

اصل استفاده از مبانی حسابداری معین

اصل لزوم ارتباط استهلاک با حسابهای مستقل

اصل لزوم تعینی ارزش داراییهای ثابت بر اساس ضوابط معین

اصل لزوم رعایت ضوابط معین برای تحصیل درآمد ها و انجام هزینه ها

اصل لزوم تمرکز وظایف و مسئولیتهای مالی

حسابرسی صورتهای مالی سازمانهای دولتی

انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی

حسابهای مستقل برای وجوه دولتی

حسابهای مستقل برای وجوه امانی

فصل دوم: حسابداری بودجه ای

حسابداری بودجه ای

بودجه و حسابداری دولتی

تعریف بودجه

اصول بودجه

اصل سالانه بودن بودجه

اصل وحدت

اصل تعادل

اصل جامعیت

اصل شاملیت یا تفصیل بودجه

اصل تخصیص و انعطاف پذیری

اصل عدم تخصیص

طبقه بندی بودجه

رابطه حسابداری دولتی و بودجه

تاریخچه بودجه و بودجه نویسی در ایران

مراحل بودجه

تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه

تصویب بودجه

اجرای بودجه

نظارت بر بودجه

بودجه متداول

بودجه عملیاتی

بودجه برنامه ای

کاربرد سرفصلهای بودجه ای

کاربرد سرفصهای دریافت و پرداخت

هنگام وصول لیستهای تایید شده از بانک مبنی بر واریز وجه به حساب های جاری کارکنان

عملیات حسابهای دریافت و پرداخت

انتقال مانده مصرف نشده در صورت استفاده از حساب تنخواه گردان

واریز تنخواه گردان

تنخواه گردان حسابداری

موظفین (وظیفه بگیر)

سازمان بازنشستگی کشوری

منابع تأمین درآمد سازمان بازنشستگی

عناوین حسابهای مورد عمل اقلام دریافتی و پرداختی بابت بازنشستگان و موظفین

کاربرد سرفصها

عملیات بستن سرفصلهای حسابهای بازنشستگان و موظفین

سپرده

انواع سپرده های دریافتی

حساب مستقل وجوه اختصاصی

عملیات بستن حسابهای اختصاصی

گروه حساب اوراق بهادار

درخواست اوراق بهادار

اعتبارات طرحهای عمرانی

مراحل اجرای طرح

دفاتر مورد استفاده در حسابداری

برگه حسابداری یا سند حسابداری (برگه حسابداری)

دفتر روزنامه

دفتر کل

دفتر معین

دفاتر معین آماری

دفتر صدور چک

دفتر سپرده

دفتر در خواست وجه

دفتر معین تعهدات و اعتبار هزینه

اهمیت صورتحسابها و گزارشهای مالی و استفاده کنندگان گزارشات

انواع گزارش مالی و فرمها (حساب ماهانه- حساب نهایی)

حساب نهایی

تعریف بودجه

فهرست منابع و مأخذ

قیمت: 7500 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com