امروز یکشنبه 29 اردیبهشت 1398
file.cloob24.com
0

چکیده تحقیق

فصل اول: کلیات

فرضیه تحقیق

مقدمه

پیشگیری

موضوع تحقیق

فایده، هدف و اهمیت تحقیق

فرضیه تحقیق

تعریف اصطلاحات و واژه ها

بازنشسته

شاغل

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه ای بر شناخت افسردگی

مرورری بر تاریخچه افسردگی

تاریخچه افسردگی در ایران

تعریف افسردگی

دیدگاه های درمان افسردگی

الگوی زیستی افسردگی

عوامل ژنتیکی و افسردگی

اساس نور و شیمیایی افسردگی

فرضیه نوراپی نفرین و کاته کولامین

فرضیه فلوکستین (پروزاک)و ایندول آمین

نظریه روان پویشی افسردگی

شخصیت فرد افسرده

درمان روان پویشی افسردگی

نظریه های رفتاری در مورد افسردگی

درمان مبتنی بر نظریه های رفتاری

نظریه شناختی در مورد افسردگی

درمان شناختی بک

مکانیسم های دفعای سالمندان

طبقه بندی افسردگی

افسردگی پیری

علائم افسردگی

نشانه های کسالت روحی

عزلت جویی و کناره گیری

منفی گرایی

اندوه

نشانه های طرز تلقی فروافتاده

خود ضعیف بینی، احساس گناه

ابزار درماندگی

نشانه های کاهش احساس حیاتی

بی توجهی به خود یا وظائف خود انسان افسرده

بی حالی

کاهش تمرکز

تردید

سایر نشانه ها

چاره یابی برای بیماری افسردگی

دارو

تقویت کننده روحی

درمان الکتریکی

لکوتومی

بستری کردن در بیمارستان

روش روان شناختی

مشاوره

روان درمانی

فصل سوم: روش تحقیق

پیشینه تحقیق

جامعه مورد تحقیق

نمونه مورد تحقیق

ابزار تحقیق و نمونه برداری

روش گردآوری داده ها

روش آماری و تحلیل داده ها

تصحیح و نمره گذاری

اعتبار و روایی تست بک

فصل چهارم: یافته های تحقیق

جدول تفسیر آزمون افسردگی بک بازنشستگان

جدول تفسیر آزمون افسردگی بک شاغلان

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری

محدودیت ها

پیشنهادات

فهرست منابع

قیمت: 5000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه