امروز پنجشنبه 27 تیر 1398
file.cloob24.com
0

فصل اول: کلیات

مقدمه

بیان مسئله

اهمیّت موضوع تحقیق

اهداف تحقیق

تعیین اهداف کلی

اهداف جزئی

فرضیه های تحقیق

تعریف واژه ها، اصطلاحات، متغیرها

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مبانی نظری پژوهش

طلاق

آسیب شناسی طلاق

علل طلاق

عدم تفاهم زوجین

اختلاف طبقاتی

تفاوت تحصیلات

اعتیاد

پرخاشگری و تند خویی

فقر

آرزوهای بلند و زیاده خواهی یکی از زوجین

بیکاری همسر

آثار سوء طلاق بر فرد و جامعه

آسیب شناسی طلاق بر زن و مرد

تأثیر طلاق بر روی کودکان

آثار طلاق بر روی نوجوانان و جوانان

طفل بزهکار کیست؟

بزهکاری

بزهکاری نوجوان

علل و عوامل بزهکاری کودکان و نوجوانان

خصایص نوجوانان بزهکار

پیشگیری و درمان بزهکای کودکان و نوجوانان

پیشینه پژوهش

خلاصه تحقیقات انجام شده در داخل کشور

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

روش آماری

جامعه آماری

نمونه آماری و روش نمونه گیری

روش تجزیه و تحلیل آماری

ابزار جمع آوری اطلاعات

فصل چهارم: تحلیل داده ها

مقدمه

آمار توصیفی

جدول شاخص های توصیفی متغییر گرایش به بزهکاری

جدول شاخص های توصیفی متغییر گرایش به موادمخدر

جدول شاخص های توصیفی متغییر وضعیت طلاق والدین

جدول شاخص های توصیفی متغییر رشد اخلاقی-معنوی

جدول شاخص های توصیفی متغییر وضعیت اقتصادی والدین

نمودار شاخص توصیفی میانگین متغییرهای پنج گانه­ی تحقیق

نمودار شاخص توصیفی میانگین متغییرهای پنج گانه­ی تحقیق

آمار استنباطی

جدول نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغییرهای طلاق والدین و گرایش به بزهکاری

جدول نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین طلاق والدین و گرایش به مواد مخدر

جدول نتایج آزمون همبستگی بین متغییرهای وضعیت اقتصادی والدین و گرایش به بزهکاری

جدول نتایج آزمون همبستگی بین متغییرهای رشد اخلاقی و معنوی و گرایش به بزهکاری

جدول نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغییرهای طلاق والدین و گرایش به بزهکاری

جدول نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین طلاق والدین و گرایش به مواد مخدر

جدول نتایج آزمون همبستگی بین متغییرهای وضعیت اقتصادی والدین و گرایش به بزهکاری

جدول نتایج آزمون همبستگی بین متغییرهای رشد اخلاقی و معنوی و گرایش به بزهکاری

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتایج تحقیق

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات پژوهشی

محدودیت های پژوهش

منابع و مأخذ

پرسشنامه

قیمت: 7000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه