امروز سه شنبه 06 آبان 1399
file.cloob24.com
  0

  آسان پرداخت پرشین

  سهم بنظر در حال تشکیل موج 2 از C یک زیگزاگ می باشد که با رعایت حدضرر 24000 سناریوی ترسیمی را در پیش دارد

  خرید و دانلود - 5000 تومان
  0

  خساپا (سایپا)
  از دیدگاه کوتاه مدتی(کلاسیک)
  اعتبار تحلیل در صورت حفظ محدوده 3000

  چناچه سهم بتواندطبق تایم زمانی کف مشخص را حفظ نمائید با حدضرر(2700) می تواند در کوتاه مدت حرکت ترسیمی در دسترس باشد....

  R/R=5-1

  خرید و دانلود - 5000 تومان
  0
  تعداد صفحات: 23 صفحه

  فهرست مطالب:

  مقدمه

  اتمسفر زمین

  تروپوسفر

  استراتوسفر

  مزوسفر

  یونوسفر

  اگزوسفر

  تعریف

  عوامل مخرب لایه ازون

  پیامدهای تخریب لایه ازون

  شروع تخریب لایه ازون چرا از قطبها!

  سرطان های پوستی بیشتر در استرالیا و نیوزلند

  در ایران کدام شهر با خطر بیشتری روبروست؟

  اقدامات جهان و ایران علیه کاهش اثرات تخریبی ازن

  ترمیم لایه ازون

  خرید و دانلود - 11200 تومان
  0
  تعداد صفحات: 28 صفحه

  فهرست مطالب:

  تعریف لغوی خاک و رس

  ترکیبات خاک رس چیست؟

  منشا پیدایش خاک در سطح زمین

  تاریخچه

  تاریخچه مصرف رس به عنوان یک ماده دارویی

  تاثیر آب و هوا بر خاک رس

  منشا تشکیل دهنده رسها و فرآیند تشکیل آنها

  فرایندهای تشکیل دهنده انواع رسها

  ساختمان کانیهای رسی، منشا آنها

  منشا کانیهای رسی در رسوبات یا سنگهای رسوبی

  انواع خاک رُس

  درجه بندی گِل رُس

  خاک رُس را چگونه انتخاب کنیم؟

  خرید و دانلود - 11200 تومان
  0
  تعداد صفحات: 24 صفحه

  فهرست مطالب:

  تعریف بلوکهای سیمانی دیواری

  شماره استاندارد ایران

  چکیده

  تصویر

  انواع روش های عمل آوری

  عمل آوردن با آب با توضیحات کامل

  عمل آوردن از طریق گرم کردن با توضیحات کامل

  عمل آوردن با بخار آب با توضیحات کامل

  خصوصیات بلوک

  جدول مربوط به ابعاد و خصوصیات فیزیکی بلوک

  خرید و دانلود - 11200 تومان
  0
  تعداد صفحات: 150 صفحه

  فصل اول: آشنایی با مفاهیم اساسی حسابداری

  هدف حسابداری چیست؟

  تعریف حسابداری

  تاریخچه حسابداری

  مفروضات بنیادی، اصول و مفاهیم حسابداری

  مفروضات بنیادی حسابداری

  فرض تفکیک شخصیت

  فرض واحد اندازه گیری بر حسب پول

  فرض تداوم فعالیت

  فرض دوره مالی

  فرض تعهدی

  اصول پذیرفته شده حسابداری

  اصل بهای تمام شده تاریخی

  اصل تحقق درآمد

  اصل مقابله هزینه ها با درآمدها (اصل تطابق)

  اصل افشاء کامل

  اصول محدود کننده

  محافظه کاری

  اصل اهمیت

  فزونی منافع بر مخارج

  خصوصیات صنعت

  سوالات

  فصل دوم: صورت های مالی در موسسات خدماتی

  داراییها، بدهی ها و ترازنامه

  ترازنامه شخصی

  ترازنامه شرکت

  شکل ترازنامه – ترازنامه به شکل نمودار

  روش های تنظیم ترازنامه

  ترازنامه شرکت X

  مفاهیم اساسی حسابداری

  خلاصه

  بدهی:

  حقوق صاحبان سرمایه (سرمایه)

  سرمایه گذاری مجدد

  برداشت صاحب شرکت

  سود یا زیان خالص شرکت

  ارتباط بین صورتحساب سرمایه و ترازنامه

  معادله اساسی حسابداری (معادله ترازنامه)

  تجزیه و تحلیل آثار معاملات و عملیات مالی بر روی معادله حسابداری

  حساب به شکل T

  انواع طبقات حسابها

  قواعد بدهکار و بستانکار شدن حسابها و درک ماهیت حسابها

  ماهیت حسابها

  نحوه ی ثبت معاملات در حسابها

  مرحله اول: جمع آوری اطلاعات مالی

  مرحله دوم: تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی

  مرحله سوم: تعریف دفتر روزنامه

  دلایل استفاده از دفتر روزنامه جهت ثبت رویدادهای مالی

  انتقال معاملات از دفتر روزنامه به دفتر کل

  مرحله چهارم از سلسله مراحل حسابداری

  تراز آزمایشی چهار ستونی

  تهیه صورتهای مالی از روی تراز آزمایشی

  نحوه حسابداری پیش پرداختها و اصلاح آن در پایان دوره ی مالی

  اصلاح حساب پیش دریافت درآمد

  هزینه های ثبت نشده

  درآمدهای ثبت نشده

  ثبت هزینه مطالبات مشکوک الوصول

  ثبت هزینه استهلاک داراییهای ثابت

  استهلاک را می توان به صورت زیر تعریف کرد

  روش خط مستقیم برای محاسبه هزینه استهلاک

  مراحل اول و دوم یعنی، جمع آوری اطلاعات مالی و تجزیه و تحلیل آنها

  مرحله سوم: ثبت معاملات در دفتر روزنامه و انتقال آنها به دفتر کل

  رفع اشتباهات در دفتر روزنامه

  مرحله چهارم: تهیه تراز آزمایشی اصلاح نشده از روی مانده های دفتر کل

  مرحله پنجم: انجام ثبتهای (اصلاح و تعدیل حسابها) در دفتر روزنامه و کل

  اطلاعات لازم برای اصلاح حسابها

  محاسبه و ثبت هزینه ملزومات

  محاسبه و ثبت هزینه ی استهلاک وسائط نقلیه

  محاسبه و ثبت هزینه استهلاک اثاثه

  انتقال اصلاحات از دفتر روزنامه به دفتر کل

  مرحله ششم: تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده

  مرحله هفتم: تهیه صورتهای مالی

  مرحله نهم از مراحل حسابداری

  تهیه تراز آزمایشی اختتامی

  مرحله دهم: بستن حسابهای دائمی

  افتتاح مانده حسابهای دائمی در دفاتر سال جدید

  مراحل تکمیل کاربرگ ده ستونی

  صورت حساب سود و زیان

  حساب تخفیفات نقدی فروش

  حسابداری خرید کالا

  حساب برگشت از خرید و تخفیفات

  حساب تخفیفات نقدی خرید

  هزینه حمل کالای خریداری شده

  مهمترین روشهای حسابداری خرید و فروش کالا

  روش ثبت دائمی موجودی کالا (محاسبه دائمی موجودی کالا)

  روش ثبت ادواری موجودی کالا (نگهداری حسابهای جداگانه برای خرید کالا و فروش کالا)

  بستن حسابهای موقت

  خرید و دانلود - 10000 تومان
  0
  تعداد صفحات: 80 صفحه

  فصل اول: عملیات پیمانکاری

  ارکان اصلی عملیات پیمانکاری

  انواع قرارداد های پیمانکاری

  مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری

  مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح

  ارجاع کار به پیمانکار

  انعقاد قرار داد با پیمانکار

  اجرای کار (شروع عملیات)

  خاتمه کار

  سازمان بر اساس وظایف (سازمان کار کروی)

  فصل دوم: حساب های شرکت پیمانکاری ایران بتن ساز

  دارائی های جاری

  بانک و صندوق

  تخواه گردان ها

  حساب های دریافتی

  حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

  اسناد دریافتی

  پیش پرداخت ها

  سپرده حسن انجام کار

  درارئیهای ثابت

  دارائیهای ثابت مشهود

  داراییهای ثابت نا مشهود

  بدهی های جاری

  حسابهای پرداختنی

  اسناد پرداختنی

  پیش دریافت ها

  بدهی های بلند مدت

  سرمایه

  در آمدها

  هزینه ها

  حساب پیمان

  حساب کار گواهی شده

  فصل سوم: روش های تداول حسابداری پیمانکاری

  روش کار تکمیل شده

  روش درصد پیشرفت کار

  ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی

  دعاوی و تغییرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری

  تعیین سود پیمان تکمیل شده

  انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده

  محاسبه صود پیمان نا تمام

  نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه

  نحوه محاسبات استحلاک تموال، ماشین آلات و تجهیزات.

  فصل چهارم: مالیات پیمانکاری

  مالیات مقملوع

  مالیات بر در آمد پیمانکاری

  در آ‚د مشحول مالیات پیمانکاری

  مالیات موسسات پیمانکاری

  شرکت های سهامی

  نحوه نگهدای حساب های مالیاتی

  پیش پرداخت مالیات

  مالیات قطعی پیمان ها

  ذخیره مالیات بر در آمد

  فصل پنجم: گزارش های مالی

  ترازنامه

  جدول بهای تمام شده‌کار در جریان ساخت

  گزارش های عملیاتی

  گزارش پیشرفت کار

  صورت حساب صودو زیان

  تراز آزمایشی

  خرید و دانلود - 8000 تومان
  0
  تعداد صفحات: 95 صفحه

  فصل اول: آشنایی با حسابداری پیمانکاری

  چکیده

  ارکان اصلی پیمانکاری

  انواع قرادادهای پیمانکاری

  مراحل اجرای طرح

  مرحله اول مطالعاتی مقدماتی طرح

  مرحله دوم مطالعات تفصیلی طرح

  مرحله سوم اجرای طرح

  ارجاع کار به پیمانکار

  انعقاد قراردادپیمانکاری

  عملیات اجرایی

  تنظیم و پرداخت صورت وضعیت کارها

  تحویل موقت

  تحویل قطعی

  ثبت عملیات مالی قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

  حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکار

  مخارج قبل از انعقاد قرارداد

  مخارج پیمان در طول اجرای طرح

  به حساب دارایی بردن بهره

  شرکت بناساز

  فصل دوم: حسابداری پیمانکاری شرکت بناساز

  مرحله اول مطالعات مقدماتی طرح

  مرحله دوم مطالعات تفصیلی طرح

  مرحله سوم اجرای طرح

  ارجاع کار به پیمانکار

  انعقاد قرارداد با پیمانکار

  عملیات اجرایی

  مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مرکزی

  دفتر معین پیمانکاری

  تنظیم و پرداخت صورت وضعیت کارها

  تحویل موقت

  تحویل قطعی

  روشهای متداول شناسایی سود پیمانکاری

  روش کار تکمیل شده

  صورت سود و زیان

  برآورد کل درآمد یا مبلغ پیمان

  درآمد دوره جاری پیمان

  هزینه دوره جاری پیمان

  سود ناخالص دوره جاری پیمان

  نحوه انعکاس در صورتهای مالی

  فصل سوم: صورتهای مالی شرکتهای پیمانکاری

  ترازنامه

  صورت سود و زیان

  انتخاب روش شناسایی سود پیمانکاری

  نحوه گزارش در صورتهای مالی

  خلاصه مبانی شناسایی درآمد پیمانکاری

  حسابداری زیان ناشی از قراردادهای بلندمدت پیمانکاری

  نمودار محتوای عملیات پیمانکاری

  منابع

  فرم ها

  خرید و دانلود - 9500 تومان
  0
  تعداد صفحات: 45 صفحه

  تاریخچه شرکت خدماتی

  حسابداری پیمانکاری شرکت خدماتی

  حسابداری مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری

  روشهای متداول حسابداری پیمانکاری

  انتخاب روش

  ذخیره لازم برای زیانهای قابل پیش‌بینی

  دعاوی و تغییرات از قراردادهای پیمانکاری

  حسابداری مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری - دفاتر پیمانکار

  مرحله 1- مطالعات مقدماتی طرح

  مخارج مقدماتی طرح

  مرحله 2- ارجاع کار به پیمانکار

  خرید اسناد شرکت در مناقصه

  تسلیم ضمانت نامه شرکت در مناقصه

  مرحله 3- انعقاد قرارداد با پیمانکار

  اختصاص شماره خاص و حساب جداگانه برای هر پیمان

  انتقال هزینه‌های شرکت در مناقصه به حساب پیمان

  صدور ضمانت‌نامه انجام تعهدات

  ابطال ضمانت نامه شرکت در مناقصه

  ضمانت‌نامه پیش پرداخت

  اخذ پیش پرداخت

  ارتباط دفتر مرکزی با کارگاه

  مخارج اجرای طرح

  مخارج کارگاه

  گزارش وضعیت نقدینگی

  مخارج اجرای طرح توسط دفتر مرکزی

  مواد و مصالح پای کار

  دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه

  ثبت لیست دستمزد شاغلین کارگاه پیمان شماره

  پرداخت دستمزد شاغلین کارگاه به پیمان شماره (3) و مالیات مربوطه

  استهلاک اموال، ماشین آلات و تجهیزات

  هزینه‌های سربار شماره (3)

  دفتر معین پیمانکاری

  تنظیم صورت وضعیت موقت

  دریافت وجه صورت وضعیت شماره 3

  روش درصد پیشرفت کار

  روش کار تکمیل شده

  مرحله 5- خاتمه کار

  تحویل موقت

  ابطال ضمانت نامه پیش پرداخت

  ابطال ضمانت‌نامه انجام تعهدات

  هزینه‌های بعد از تحویل موقت (در دوره تضمین)

  تهیه صورت وضعیت قطعی

  استرداد نصف سپرده حسن انجام کار (وجه الضمان)

  تحویل قطعی

  استرداد نصف دیگر سپرده حسن انجام کار (وجه الضمان)

  انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده

  فرمها

  خرید و دانلود - 4500 تومان
  0
  تعداد صفحات: 105 صفحه

  چارت سازمانی

  ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها

  شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی

  وظایف ذیحساب

  مستندات قانونی

  تغییر نظام طبقه بندی درآمدها

  تعاریف

  طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای

  طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری

  مبنای نیمه تعهدی

  مبنای تعهدی تعدیل شده

  حسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدی

  مسیر بودجه

  اصلاح بودجه

  درخواست وجه

  سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی

  سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی

  بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید

  ذیحسابی و اداره کل امور مالی

  سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای

  کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای

  بستن حسابها در پایان سال

  سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابع

  کاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابع

  سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه

  مدیریت حوزه ریاست

  مدیریت امور برنامه و بودجه

  معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

  گروه نوسازی و تحول اداری

  مدیریت امور اداری

  مدیریت امور پشتیبانی و رفاه

  کاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ای

  بستن حسابها در پایان دوره مالی

  توضیح مطرح شده در خصوص پیمانکاران

  توضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاور

  دلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکار

  مانده وجوه مصرف نشده

  انواع تضمین برای معاملات دولتی

  انواع ضمانتنامه های معتبر

  قوانین

  تفاوت حساب مستقل و گروه مربوطه

  مراحل بودجه

  اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای

  انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی

  تاثیر نظرات صندوق بین المللی پول AMF به نظام مالی دولت

  خرید و دانلود - 10000 تومان