امروز جمعه 15 آذر 1398
file.cloob24.com
0
تعداد صفحات: 48 صفحه

فهرست مطالب:

انواع ساختمان ها با مصالح بنایی

ساختمان های بنایی مسلح

ساختمان های بنایی محصورشده با کلاف (نیمه مسلح)

ساختمان های بنایی غیرمسلح

الزامات عمومی به همراه جدول

بست های دیواری به همراه شکل

ارتفاع مجاز جان پناه به همراه شکل

جزییات مهار دودکش با کلاف بتنی به همراه شکل های مربوطه

دیوار آجری مسلح به همراه شکل

دیوار بلوک سیمانی مسلح به همراه شکل

تحلیل و طراحی

ضوابط و جزئیات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی کم به همراه شکل

درصد میلگرد طولی در ستون ها و جرزها به همراه شکل

حداقل قطر خم برای میلگرد به همراه شکل

ضوابط جزئیات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی متوسط به همراه شکل

ضوابط جزئیات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد به همراه شکل

ساختمان های بنایی محصورشده با کلاف

ضوابط مربوط به پلان به همراه شکل

ارتفاع و تعداد طبقات مجاز به همراه شکل ها و ضوابط

حداکثر ارتفاع طبقه و کلاف اضافی به همراه شکل

ضوابط پیش آمدگی سقف به همراه شکل مربوطه

اختلاف سطح در طبقه به همراه شکل مربوطه

شالوده و اجرای شالوده پلکانی به همراه شکل مربوطه

الزامات مربوط به کرسی چینی و شکل مربوطه

جدول قطر میل گردهای خمشی در هر سفره

سطح نسبی دیوار باربر در هر امتداد و جدول مربوطه

پشت بند به همراه شکل و ضوابط

دیوارچینی و شکل مربوطه

میلگرد گذاری در دیوارهای باربر

بازشوها و تقویت کننده های اطراف آن ها شکل صحیح و غلط و ضوابط مربوطه

کلاف بندی افقی زیر دیوار و روی دیوار به همراه شکل و ضوابط

جزییات میل گرد های قایم و افقی مهاری دیوارها

سقف طاق ضربی

به همراه شکل

ضوابط ساختمان های بنایی غیرمسلح

ساختمان های خشتی و سنگی

پیشامدگی و پسرفتگی در پلان ساختمان های آجری و ضوابط به همراه شکل

شالوده و کرسی چینی

پشت بند به همراه شکل

سقف شیبدار به همراه شکل و جدول حداقل قطر تیرچه

قیمت: 10000 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه