امروز جمعه 01 آذر 1398
file.cloob24.com
0

فصل اول

مقدمه

بيان مسئله – هدف و فرضيه

تعاريف عملياتي

فصل دوم

پيشينه تحقيق

فصل سوم: روش تحقيق

آزمودنيها

طرح پژوهشي

ابزاراندازه گيري

روش جمع آوري اطلاعاتي

جدول ميزان موافقت مديران با همکاري والدي نبا مدارس

جدول نظر مديران در مورد ميزان همکاري والدين در حل مشکلات تربيتي يا اخلاقي دانش آموزان

جدول چگونگي همکاري والدين با مدرسه از نظر مديران

جدول ميزان مفيد بودن کلاسهاي آموزشي خانواده از نظر مديران

جدول ميزان موثر بودن همکاري والدين در حل مشکلات تربيتي يا اخلاقي دانش آموزان از نظر مديران

جدول نظر مديران در مورد تأثير کلاسهاي آموزش خانواده در افزايش ميزان همکاري والدين

جدول ميزان استقبال والدين از کلاس آموزش خانواده از نظر مديران

جدول نظر مديران در مورد علت عدم شرکت والدين در کلاس آموزش خانواده

جدول ميزان استفاده مديرانم از نظر والدين در برنامه ريزي آموزشي

جدول نظر مديران در مورد تشکيل يا عدم تشکيل کلاس آموزش خانواده در سال جاري

جدول درصد شرکت والدين درکلاس آموزش خانواده

جدول شرکت کنندگان در کلاسهاي آموزش خانواده چه گروهي از والدين مي باشند؟

جدول آيا تا کنون از والدين دعوت بعمل آمده که حاضر به همکاري نشده باشند؟

جدول والدين دوست دارند در کلاسهاي آموزش خانواده بيشتر چه مسائلي به آنها آموزش داده شود؟

جدول علت بروز مشکلات تربيتي دانش آموزان را از نظر والدين در چه مي دانند؟

جدول نوع مشکلات تربيتي دانش آموزان از نظر مديران

جدول مسائلي که از نظر مديران در کلاس آموزش خانواده بايد مطرح شود

جدول مدت زمان کافي براي کلاس آموزش خانواده از نظر مديران

جدول نظر مديران راجع به ريشه مشکلات تربيتي واخلاقي دانش آموزان از نظر والدين آنان

فصل چهارم: تجزيه وتحليل

يافته هاي پژوهشي

بحث درباره يافته ها

جدول ميزان توافق مديران در تشکيل کلاسهاي آموزش خانواده

جدول علت عدم حضور والدين در کلاس آموزش خانواده

جدول مسائل مورد نياز به طرح در کلاس آموزش خانواده از نظر مديران

جدول علت بروز مشکلات دانش آموزان از نظر والدين

فصل پنجم

محدوديتها

پيشنهادات و کاربرد

خلاصه ونتيجه گيري

فهرست منابع

قیمت: 6500 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه