امروز یکشنبه 15 تیر 1399
file.cloob24.com
0

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله – هدف و فرضیه

تعاریف عملیاتی

فصل دوم

پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

آزمودنیها

طرح پژوهشی

ابزاراندازه گیری

روش جمع آوری اطلاعاتی

جدول میزان موافقت مدیران با همکاری والدی نبا مدارس

جدول نظر مدیران در مورد میزان همکاری والدین در حل مشکلات تربیتی یا اخلاقی دانش آموزان

جدول چگونگی همکاری والدین با مدرسه از نظر مدیران

جدول میزان مفید بودن کلاسهای آموزشی خانواده از نظر مدیران

جدول میزان موثر بودن همکاری والدین در حل مشکلات تربیتی یا اخلاقی دانش آموزان از نظر مدیران

جدول نظر مدیران در مورد تأثیر کلاسهای آموزش خانواده در افزایش میزان همکاری والدین

جدول میزان استقبال والدین از کلاس آموزش خانواده از نظر مدیران

جدول نظر مدیران در مورد علت عدم شرکت والدین در کلاس آموزش خانواده

جدول میزان استفاده مدیرانم از نظر والدین در برنامه ریزی آموزشی

جدول نظر مدیران در مورد تشکیل یا عدم تشکیل کلاس آموزش خانواده در سال جاری

جدول درصد شرکت والدین درکلاس آموزش خانواده

جدول شرکت کنندگان در کلاسهای آموزش خانواده چه گروهی از والدین می باشند؟

جدول آیا تا کنون از والدین دعوت بعمل آمده که حاضر به همکاری نشده باشند؟

جدول والدین دوست دارند در کلاسهای آموزش خانواده بیشتر چه مسائلی به آنها آموزش داده شود؟

جدول علت بروز مشکلات تربیتی دانش آموزان را از نظر والدین در چه می دانند؟

جدول نوع مشکلات تربیتی دانش آموزان از نظر مدیران

جدول مسائلی که از نظر مدیران در کلاس آموزش خانواده باید مطرح شود

جدول مدت زمان کافی برای کلاس آموزش خانواده از نظر مدیران

جدول نظر مدیران راجع به ریشه مشکلات تربیتی واخلاقی دانش آموزان از نظر والدین آنان

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل

یافته های پژوهشی

بحث درباره یافته ها

جدول میزان توافق مدیران در تشکیل کلاسهای آموزش خانواده

جدول علت عدم حضور والدین در کلاس آموزش خانواده

جدول مسائل مورد نیاز به طرح در کلاس آموزش خانواده از نظر مدیران

جدول علت بروز مشکلات دانش آموزان از نظر والدین

فصل پنجم

محدودیتها

پیشنهادات و کاربرد

خلاصه ونتیجه گیری

فهرست منابع

قیمت: 6500 تومان - خرید
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com